Neseoperasjon (Neseplastikk)

Dr. Busch, MD

16. januar 2021

En neseoperasjon kan gjøre nesen smalere, rettere og samtidig bedre luftpassasjen.

En operasjon på nesen eller neseskilleveggen kalles neseplastikk. Det er flere grunner til at noen ønsker å operere nesen sin, som blant annet medfødte lidelser, dårlig pust gjennom nesen, skjev nese, stor nese eller klumpete nese.

Nesen består av en brusket neseskillevegg, et brusket parti på tuppen samt en benet del. Over dette reisverket ligger det et tynt fettlag og hud.

Hva er en neseplastikk?

Ved en neseplastikk forandres reisverket under huden. Huden løsnes fra brusken og benet før selve reisverket rettes opp ved å endre på bruks og ben støtten. Til slutt legges huden på plass. Bløtdelene vil gradvis tilpasse seg det nye reisverket.

Ved dette inngrepet kan man gjøre store neser mindre, senke og heve tippen, gjøre nesen smalere eller rettere og korrigere neseskilleveggen. Den vanligste nesekorreksjonen er å senke en høy eller neserygg med knekk.

Enkle neseplastikker kan opereres innsiden uten utvendige arr. Trengs det mer omfattende kirurgi er det nødvendig å legge et lite snitt i huden under nesen. Arret vil bli tilnærmet usynlig. Ellers legges snittene inne i neseborende. Neseborene kan også gjøres smalere.

Fakta om neseoperasjon

Neseoperasjoner kan utmerket godt gjøres i lokalbedøvelse med et tillegg av lett rus, og det er få pasienter som trenger narkose.

Når operasjonen utføres på neseryggen, fjernes deler av brusken på toppen og nesebenet avsmales ved å lage et brudd i neseroten. Eventuelt kan neseskilleveggen rettes samtidig.

Det er også mulig å redusere eller legge til brusk der det er for mye eller der man mangler litt ved en operasjon på nesetippen. Deretter sys det med sting innvendig. Er det lagt et snitt under nesen, fjernes stingene etter en uke.

Hvis det er gjort noe med selve neseskilleveggen, kan det settes tynne plater på hver side av skilleveggen for å støtte neseskilleveggen opp samtidig som det hindrer hevelse og blødning. Dersom det er gjort operasjon på neseryggen, legges det på en tynn gipsskinne som må ligge der i en uke.

(Illustrasjon)

Nesebenet føres sammen, dette gjør at nesen blir smalere og brusken på tuppen vil formes.

(Illustrasjon)

Nesetippen vil bli løftet opp ved å redusere neseskilleveggen.

(Illustrasjon)

Til slutt legger man en gipsskinne over neseryggen.

Hvorfor opererer man nesen?

For liten nese: Opplever du nesen som liten, må den være liten i forhold til ditt ansikts øvrige dimensjoner. Husk at ikke alle små neser kan gjøres større, men dersom pasienten ønsker å forstørre nesen, må den bygges opp med brusk fra pasienten selv. Ved mindre justeringer kan man bruke brusk fra skilleveggen eller fra øret. Ved større endringer kan man bruke brusk fra pasientens ribben. I noen land bruker man silikon og fillere til dette inngrepet, men det kan lett føre til infeksjoner og uønsket resultat på lang sikt, og silikonproteser på nesen må gjerne fjernes etter ca 10 år.

Forhøyning på nesen kan som regel fjernes lett, men en nese uten denne forhøyningen vil som regel se bredere ut enn tidligere. Kirurgen må derfor gjøre nesen smalere for å få et tilfredsstillende og godt kosmetisk resultat.

Nesetippen kan korrigereres med åpen neseplastikk, her må imidlertid pasienten være klar over at nesetippen er den delen av nesen hvor det tar lengst tid å komme til et sluttresultat, pasienten må som regel regne med to år før all hevelse er borte.

Forminskning av nesen må gjøres i alle plan i nesen. En nese som senkes, vil se bredere ut hvis man velger å ikke gjøre noe med bredden, mens en nese som gjøres smalere vil se høyere ut når man ikke gjør noe med høyden. En mindre nese kan påvirke pustefunksjonen på grunn av dårligere plass innvending.

Noen er født med skjev nese, andre har vært utsatt for en skade som har gjort at nesen ble skjev. Det vanligste er at skilleveggen er skjev, og da blir ofte resten av nesen skjev også. Kirurgen analyserer nøye hvilke strukturer som er skjeve. En skjev nese kan påvirke pustefunksjonen, derfor er det viktig at det tas hensyn til i planleggingen av en operasjon. Her må du være klar over at en nese som har vært skjev, vil ha et slags minne om hvordan dens stilling er. Dette gjør det utfordrende å få den til å stå rett. Selv om reisverket rettes opp, vil hud og bindevev tendere til å dra nesen litt til siden igjen. Dermed kan ikke en helt rett nese garanteres.

Som regel er det hvordan nesen oppfattes av øyet, og ikke hvor mange millimeter den måler som avgjør om du synes en nese er lang eller kort. En lang nese skyldes ofte at nesetippen henger ned, det kan imidlertid også være slik at nesen generelt er stor. Dersom kirurgen kan senke neseryggen og løfte nesetippen, vil du oppleve at nesen ser en del kortere ut.

Stor nesetipp eller skyldes som regel tykk hud. Hos noen skyldes det også hudforandringer som gjør at nesen blir stadig tykkere (rhinofyma/portvinsnese). Dette kan være en vanskelig tilstand å korrigere, men i nyere tid ser vi at laser kan ha en effekt. Da må man ofte gjennom mange behandlinger, og det er ikke garantert at man får en nesetipp som er liten og slank.

En bred og flat nese etter skade kan være vanskelig å korrigere. Er nesen flat så må den ofte bygges opp ved hjelp av brusk fra skillevegg, ribben eller noen ganger øret. Dette kan være nok til å få den til å se smalere ut.

Ved sadeldeformitet har skilleveggen mistet høyden, eller kollapset/forsvunnet slik at det ikke er noen støtte for neseryggen lenger. Da får pasienten en veldig lav profil. Skal kirurgen rekonstruere dette, må man som regel legge inn ny brusk fra et ribben, i noen tilfeller også ben fra skallen. Dette er en veldig stor operasjon, og det er vanskelig å få et godt resultat.

Etter operasjon

Nesen vil være hoven og i litt misfarget etter neseplastikk. I tillegg er huden vanligvis helt nummen. Det kan ta noe tid før pasienten får følelsen tilbake. Det er derfor viktig å være forsiktig i forhold i kaldt vær i forhold til forfrysning.

Har du gjennomført en opererasjon på nesebenet vil du få blåmerker under øynene. Da kan du smøre innsiden av neseborene med salve, slik at skorper og trådene løsner lettere.

Komplikasjoner ved neseplastikk

Ved neseplastikk er det sjelden komplikasjoner som blødning eller infeksjon. Har du tynn hud over neseryggen, vil små forandringer være synlige.

Noen plages også av hevelse på nesetippen som kan bli varige.