Lårplastikk

Dr. Busch, MD

5. februar 2021

Ved dette inngrepet strammes løs hud på innsiden av låret. Dette er spesielt aktuelt etter et vekttap.

Stramming

Denne operasjonen går ut på å fjerne overskuddsvev på innsiden av låret. På lårene kan det dannes fettvevsansamlinger eller stort hudoverskudd. Det kan komme med aldring eller etter stort vekttap.

Om lårplastikk

Pasienter som ønsker lårplastikk, kan være misfornøyde med hvordan lårene ser ut eller det kan være funksjonelle plager av den løse huden som for eksempel ved tilpasning av klær, sårdannelse eller hudirritasjon der hud ligger mot hud. Mange av pasientene som har et ønske om en korreksjon av lårene, har ofte hatt et stort vekttap. Dette inngrepet handler om å fjerne et hudområde øverst på låret opp mot lysken, det kan også være aktuelt på innsiden av låret ved store hudoverskudd.

Fettsuging: Lårplastikk kombineres gjerne med fettsuging av innsiden av låret. Enkelte personer har lite hudoverskudd, men imidlertid en uproporsjonal fettansamling på innsiden av låret mot lyskene. Dersom hudkvaliteten er god, kan fettsuging uten annen kirurgi være god behandling. Dette inngrepet gir ikke andre arr enn minimale merker der fettsugingskanylen blir ført gjennom huden. Fettsuging kan gi noe løsere hud, men mange godtar dette foran mer omfattende arr som resultat etter lårplastikk.

Arrenes plassering: Lårplastik vil vanligvis resultere i et arr som går fra  øverst på låret, videre nedover låret på innsiden og så langt ned som det er hudoverskudd. Dersom pasienten har et omfattende hudoverskudd kan det være nødvendig å fjerne hud på innsiden av låret ned forbi kneet også. Arrene vil vises på innsiden av låret og plasseres slik at de er så og si usynlige når man står med beina sammen. Alle arr vil være røde like etter operasjonen, det er normalt. I løpet av 3-12 måneder vil arrene blekne og blir etter hvert hvite. Arrenes bredde varierer fra person til person.

Kroppsvekt: Det anbefales ikke å gjennomføre denne operasjonen hvis det ikke har hatt en stabil vekt de siste seks månedene. Hvis vekten går ytterligere ned etter en lårplastikk, vil huden på låret blir noe løsere. Det er heller ikke anbefalt at man gjennomfører denne operasjonen om man har en høy BMI. Grunnen er at risikoen for komplikasjoner øker, og resultatet gjerne ikke blir så godt som om pasienten er helt slank.

Nikotin: Nikotin må ikke benyttes verken fire uker før operasjonen eller fire uker etter. Dette fordi nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden. Hvis blodsirkulasjonen blir nedsatt, vil det øke risikoen for infeksjoner, sårproblemer som kan resultere i stygge arr.
Kombinerte inngrep: Har man uproporsjonale fettputer på utsiden av låret eller på innsiden av kneet kan man kombinere lårplastikk med fettsuging av disse områdene.

Resultat: Kirurgene bruker god tid på å kartlegge dine forventninger gjennom forundersøkelsen. Det benyttes bildeeksempler for å forsøke å gi deg et bra og realistisk inntrykk av hvilket resultat man kan oppnå hos deg. Vanligvis vil alt unaturlig fettvevsoverskudd og/eller hudoverskudd fjernes. Huden som står igjen, strammes opp.

Før operasjonen

Operasjonen gjøres i kombinasjon av lokalbedøvelse og full narkose. Vanligvis gjøres en grundig fettsuging først før hudoverskuddet fjernes, og defekten lukkes. Det brukes sting som forsvinner av seg selv.

Deretter legges det på kirurgisk tape, bandasjer og elastisk bandasje. Denne operasjonen vil vare i omlag 3 timer. Når du føler deg i fin form til å reise hjem, skrives du ut fra avdelingen, men du bør ikke være alene det første døgnet.

Etter operasjonen

Vanligvis kommer pasienten til kontroll dagen etterpå. Da fjernes alle bandasjer, og pasienten får et kompresjonsplagg. Den innerste kirurgiske tapen sitter på. Pasientene kan dusje 3. dag uten at tapen skal skiftes. Kompresjonsplagget skal du bruke kontinuerlig i 3 uker etter operasjonen.

Like etter operasjonen vil lårene føles ubehagelig stramme. Årsaken til dette er hevelse som oppstår under operasjonen. Dermed vil det være vanskelig å gjøre de samme bevegelsene som du er vant med. Hevelsen reduseres gradvis i løpet av de første par ukene. Husk å ta hensyn til ubehaget og unngå å foreta bevegelser som øker smertene. Det er fornuftig å plassere føttene høyt når du sitter i ro. Blåmerker i huden rundt operasjonsområdet er vanlig. Du bør ta det med ro i den første uken etter operasjonen, gjerne lengre dersom du har en fysisk tung jobb.

Sykemelding: Du har krav på sykemelding dersom du har gjort lårplastikk på bakgrunn av medisinske forhold. Hvor lang sykemelding du får er avhengig av ditt eget arbeid og om det kun er gjort fettsuging eller fjerning av løs hud i tillegg, 1-3 uker kan være nødvendig.

Kontroller: Det er vanlig med ukentlige kontroller til alle sår er grodd samt en etterkontroll etter 3mnd.

Komplikasjoner

Komplikasjoner kan forekomme ved all kirurgisk behandling. På konsultasjonen er det viktig at du sier i fra om tidligere sykdommer, tidligere operasjoner og dersom du hadde problemer som oppstod i etterkant av disse, medikamenter du bruker og dersom du har allergier.

Blødning

Det er vanlig at det blør noe fra sårkantene etter operasjonen. Det er imidlertid ikke gunstig om det samler seg blod under huden. Du kan da få en kraftig hevelse, vanligvis på den ene siden. Da bør du ta kontakt direkte med kirurgen. Er det utført fettsuging i forbindelse med lårplastikken, vil det som regel komme litt mer sårvæske i bandasjen første døgnet.

Infeksjoner

Det er uvanlig å oppleve infeksjoner etter lårplastikk. Skulle de forekomme, vil de inntreffe etter 5-10 dager etter operasjonen. Økende hevelse og smerter, rødhet i huden, feber, frysninger og økende væsking fra sårkantene symptomer kan være symptomer på infeksjon. Alle forbehandles med antibiotika for å redusere risikoen for infeksjoner. Antibiotikaen skal også være en tilstrekkelig behandling dersom en infeksjon skulle oppstå. I området opp mot lysken er det hårsekker og svettekjertler. Dette området vil ikke bli helt rent til tross for en grundig desinfeksjon før operasjonen. Det er derfor er det ikke uvanlig med noe forsinket sårtilheling med væsking helt øverst i arret.

Endret følsomhet

Følsomheten i huden nær operasjonsarret på innsiden av låret kan bli noe nedsatt etter denne operasjonen, dette er normalt. I de aller fleste tilfeller vil dette bli normalt ila noen måneder etter inngrepet.

Serom

Serom kategoriseres som en unormal væskeansamling i operasjonsområdet som kan komme 1-2 uker etter operasjonen. Symptomer på dette kan være en økende hevelse nederst på innsiden av låret. Dette fanges som regel opp i forbindelse med rutinekontroller. Skulle dette likevel oppstå kan det være aktuelt å tømme væskeansamlingene ved hjelp en tynn nål og sprøyte.

Sideforskjeller

Så og si alle pasienter har sideforskjeller i operasjonsområdet før operasjonen, dette er ikke uvanlig. Det vil imidlertid være noe mindre sideforskjeller etter operasjonen. Årsaken til dette er at det som behandles er biologisk materiale med ulik elastisitet, og det finnes ikke helt eksakte metoder som er praktisk anvendbare ved planlegging av dette inngrepet.

Arr 

Det kan i noen tilfeller oppstå unormal arrdannelse i operasjonssåret. Arret modnes over tid. Arret vil være tykt, stivt, rødt og kløende unormalt lenge etter operasjonen.