Utstående ører

Dr. Busch, MD

10. januar 2021

Det kan være svært forskjellig utforming av ører, og det kan være vanskelig å si hva som er et normalt øre eller ikke. De fleste opplever likevel at utstående kan være stigmatiserende.

Om utstående ører

Det ytre øret består av et indre bruskskjelett som har en tynn hud over. Pasienter med utstående ører mangler som regel den bakre folden brusken som kalles for antihelix. Dette er grunnen til at øret står ut.

Operasjonsmetoder ved utstående ører: Man kan benytte seg av flere forskjellige operasjonsmetoder for å få øret til å ligge tettere inn mot hodet. Noen metoder gir hyppigere tilbakefall enn andre. Det betyr at øret slipper ut igjen en stund etter operasjonen. Ved operasjonen som er mest brukt, svekkes bruskens «spenn» på forsiden før brusken knekkes bakover. Dette gir et varig resultat.

Når er det riktig å operere utstående ører? De aller fleste blir operert før skolealder. Barn får ofte tilbud om operasjon på offentlig sykehus. Voksne kan uten problemer opereres i lokalbedøvelse.

Operasjonen ved utstående ører

Først settes lokalbedøvelse. Huden fjernes så til det opptegnede området på baksiden av øret, og via denne tilgangen lager vi en tunnell under huden til forsiden av øret. Bruskskjelettet kan vi nå forme slik vi ønsker det. Vi svekker brusken på forsiden med en rasp. Da kan vi bøye brusken og legge øret inn mot hodet. Til slutt lukkes huden med sting som går ut av seg selv. Til slutt legges det en bandasje rundt hodet. Bandasjen brukes for å forhindre blødning og hevelse, den forhindrer også at ørene «brettes» fremover.

Etter operasjonen

Bandasjen fjernes etter en uke. Da er som regel øret hovent med litt blålig misfarging. Misfargingen og hovenheten forsvinner gradvis i løpet av noen uker. Det meste av hevelsen vil være borte innen fire uker.

Pannebånd bør brukes i ytterligere én uke etter at bandasjen er fjernet.

Komplikasjoner

Som ved all kirurgi, er det mulig med komplikasjoner, men det sjelden.

Blødninger/ blodansamlinger er mulig, og disse bør fjernes slik at ikke ørebrusken eller huden skades.

Tilbakefall: Øret kan løftes ut igjen hos enkelte, og det må da gjøres en korreksjon.

Infeksjon er sjelden ved øreplastikk.

Asymmetrier: Ingen ører er symmetriske, og det vil ofte være noen grad av asymmetri også etter denne operasjonen.