Asymmetriske bryster

Dr. Busch, MD

5. februar 2021

Mange kvinner har en liten grad av asymmetri av brystene, det vil si at de har en ulik bryststørrelse. Det er opp til hver enkelt kvinne å føle hva som er normalt eller ikke, men det er normalt å ha en liten sideforskjell.

Dersom graden av asymmetri er stor, kan dette korrigeres. Da kan det ene eller begge brystene korrigeres.

Dersom det er snakk om store forskjeller som gjør at man opplever skulderplager på den ene siden, så er det opplagt. Det er imidlertid også mange som har problemer med at det ene brystet er i en cup, mens det andre er i en annen.

Det er da mulig å gjøre en brystforstørrelse på det minste brystet eller en brystreduksjon på det største for å korrigere brystasymmetrien.

Dersom volumet er det samme, men brystvorten er lengre ned på den ene siden, kan man også velge å løfte det ene brystet.

Det offentlige tilbyr korreksjon av brystasymmetri dersom asymmetrien er større enn 25%. Man kan da bli henvist til en plastikkirurgisk avdeling for å få dette vurdert.