Fakta om rekonstruktiv plastikkirurgi i Norge

Dr. Busch, MD

5. februar 2021

Rekonstruktiv plastikkirurgi er en type kirurgi som har til hensikt  å gjenopprette funksjon og utseende etter medfødte misdannelser, sykdommer, fjerning av kreft eller skader. 

I Norge utføres rekonstruktiv plastikkirurgi hovedsakelig på offentlige sykehus.

Eksempler på rekonstruktiv plastikkirurgi

Dette de vanligste rekonstruktive plastikkirurgiske inngrepene som utføres på norske sykehus:

 • Fjerning av hudkreft
 • Brystrekonstruksjon etter brystkreft
 • Rekonstruksjon av sår
 • Behandling av brannskader
 • Korreksjon av leppe-kjeve-ganespalte og andre misdannelser i hode/ansikt
 • Korreksjon av misdannelse i urinrøret
 • Brystreduksjon
 • Fjerning av overflødig hud etter stor vektnedgang
 • Arrkorreksjon
 • Ansiktslammelse
 • Kjønnskorrigerende operasjoner
 • Rekonstruksjon av defekter etter skader og sykdom
 • Håndkirurgi

Det kan være vanskelig å skille mellom rekonstruktiv og kosmetisk kirurgi siden disse delene av faget til hverandre og delvis overlapper når det gjelder diagnoser og kirurgiske teknikker. Norsk Plastikkirurgisk Forening har utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvilke diagnoser og operasjoner som faller inn under offentlig rekonstruktiv kirurgi, og hvilke som regnes som kosmetisk kirurgi.

Leppe-kjeve-ganespalte

Ca 100 barn per år blir født med leppe-kjeve-ganespalte i Norge. Selv om alle blir operert, må de fleste opereres opp til flere ganger fram til 16 års-alderen.

Facialisparese

Facialisparese er en ansiktslammelse som skyldes en skade av ansiktets bevegelsesnerve. Det gjøres ca 100 rekonstruksjoner av pasienter som har facialisparese hvert år i Norge.

Hypospadi (Korreksjon av misdannelse i urinrøret)

Dette er en misdannelse der urinrøret ikke munner helt på tuppen av penis. 1 av 300 nyfødte gutter opplever dette.

Brystrekonstruksjon

Ca 3500 kvinner ble behandlet for nytilkommet brystkreft i Norge i 2016. 80 prosent blir behandlet med brystbevarende operasjon, mens 20 prosent må fjerne hele brystet (mastektomi).