Hårtransplantasjon

Dr. Busch, MD

5. februar 2021

Mange menn blir fortvilet når de begynner å miste hår, spesielt i ung alder. Det er andre grunner til hårtap, men i de aller fleste tilfellene er det det androgene hårtapet vi snakker om.

Enkeltes hårtap skyldes også forskjellige sykdommer og skader.

Nylig er genet som styrer det androgene hårtapet påvist, og i fremtiden kan man muligens behandle hårtap på en enklere måte med medikamenter som virker mer spesifikk på i forhold til genet som koder for hårtapet.

Man kan behandle et hårløst område på følgende måter:

Medikamentell behandling av hårtap

På 70-tallet så man at blodtrykksmedisinen Minoxidil førte med seg en bieffekt som gjorde at de som brukte medisinen fikk økt hårvekst. I dag heter medisinen Regaine, og denne medisinen/stoffet smøres i hodebunnen 2 ganger daglig. Effekten vil vises etter 2 til 3 uker.

Noen opplever at de får tykkere hår, andre opplever at de får tynne og myke hårstrå i det tidligere hårløse området, mens så få som 10% får en akseptabel hårvekst.

Dette preparatet må brukes ved jevne mellomrom og er noe dyrt.

Fjerning av det hårløse området

Denne operasjonsmetoden går ut på å fjerne mindre hårløse områder. Da fjerner man så mye hud som mulig og syr sammen igjen etterpå. Det hårløse partiet blir mindre før man foretar enda en fjerning når huden igjen er myk. Slik gjør man helt til alt det hårløse er fjernet. Til slutt står man igjen med et arr i hodebunnen, men dette vil skjules av håret.

Ekspansjon av huden på hodet

Under denne operasjonsmetoden legger man inn en saltvannsballong under huden i et område med hår. Ballongen som legges inn har en ventil og senere stikker vi en sprøyte gjennom huden som fyller ballongen gradvis opp gjennom flere runder. Enkelte ganger kan den fylles opp til opptil 2 liter.

Gjennom denne operasjonsmetoden får man utvidet et område i hodebunnen med hår. Deretter fjerner man det hårløse partiet, tar ut ballongen og trekker overskuddshuden med hår over. På denne måten dekker man over store hårløse partier.

Denne metoden brukes ofte på personer som har blitt skadet og hvor store deler av hode har blitt skalpert.

Lappeplastikk

Ved denne operasjonsmetoden flytter man hår fra et område til et hårløst området. Med denne metoden kan man imidlertid ikke fjerne mye fra det hårbærende området. Årsaken til dette er at huden er veldig stram i hodebunnen, så lukking av huden kan bli vanskelig.

Hårtransplantasjon

Dette er en metode som har utviklet seg mye de siste årene. I starten fjernet man noen sirkulære partier på noen millimeter fra bakhodet med hud og hår. Deretter satte man de inn i små åpninger i huden i det hårløse området.

Men en ulempe var at hårene vokste ut i forskjellige retninger, man ble nesten seende ut som en kost på hodet.

I dag brukes metoden som transplantasjon av enkelthår. Da fjerner man et hårbærende parti i nakken. Deretter skjærer man ut ett til to hår med hårsekk under et mikroskop, før disse forflyttes til det hårløse hudpartiet.

Resultatet er vanligvis veldig godt, men operasjonsmetoden krever tid og ressurser.