Mikroti

Dr. Busch, MD

5. februar 2021

Dette er en sjelden, men medfødt lidelse der ett eller begge ørene er mangelfullt utviklet. Ofte er også hørselen sterkt nedsatt.

Grunnen til misdannelsen er foreløpig fortsatt ikke kartlagt. Det man vet, er at det er en forstyrrelse av dannelsen av gjellebueanleggene under fosterutviklingen som gir utseendet av det misdannede øret.

Det kan også vises sammen med andre misdannelser i ansikt/kjeveregionen.

Behandling

Dette er en kirurgisk behandling og gjøres vanligvis fra 10-årsalder. Dette inngrepet går ut på å lage et nytt øre, som gjøres i to seanser.

Første inngrep

Her fjerner man bruskskjelettet som er deformert i det ytre øret. Videre hentes brusk fra ribbena, og strukturene som gir øret dets form lages til. Øret bygges opp bit for bit ved at brusken tilpasses. På denne måten får man et bruskskjelett som ligner svært mye på et helt normalt øre.

Det nye bruskskjelettet legges under huden der hvor det deformerte bruskskjelettet lå. Det legges inn små sug som pasienten har i noen dager, dette gjøres for å få huden til å legge seg inntil topografien til bruskskjelettet. Det gjør at huden suges inntil. Det legges også på en parafinbandasje som vil trykke mot huden.

Bandasjen tas av etter en uke. Øret vil være noe hovent og litt misfarget. Det endelige og pene resultatet ser man etter noen uker.

Komplikasjoner

Det kan skje at huden som skal dekke over bruskskjelettet, får for lite blodforsyning. Det vil si at deler av huden kan da dø som igjen fører til at noe av bruskskjelettet stikker frem. Da må man ofte få inn frisk hud fra området rundt siden brusken trenger næring fra huden for å overleve.

Kommer det større hudskader, må hud hentes inn en sirkulert bindevevshinne fra skalpen. Det finnes under huden i tinningen, og den er stor nok til å dekke hele bruskskjelettet. Hvis denne teknikken benyttes, må det legges på et tynt hudtransplantat som tas fra bakhodet.

Andre inngrep

Denne seansen går ut på å få øret fram, og det kan gjøres på flere måter. Øret løsnes fra hodeskallen baktil ved at det legges et lite snitt i huden, og det lages en lomme under skjelettet. Det legges inn en legger inn en liten bruskbit som er lagt igjen i såret over ribbena etter det første inngrepet. Bruskbiten legges inn under bruskskjelettet og festes så til bruskskjelettet.

Øret er løftet frem, men skjelettet må dekkes med sirkulert hud. Det gjøres ved å hente en bindevevshinne fra tinningen som nevnt, eller ved å hente hud fra bak øret.

Til slutt legges det på en bandasje på baksiden av øret som ligger der i fem dager.

Komplikasjoner

Det er som regel lite komplikasjoner ved denne operasjonen. Det kan av og til komme en hudinfeksjon eller deler et hudtransplantatet kan gå tapt.

Hørsel

Det kan i etterforløpet gjøres mikrokirurgiske inngrep på mellomøret for å få en god hørsel på øret. Dette gjøres i samarbeid med øre-nese-hals-leger. Det er også godt mulig å tilpasse et høreapparat som ligger godt inntil det rekonstruerte øret.

Alternativ til ørerekonstruksjon

Det kan være teknisk vanskelig å bygge opp et nytt øre. De vanskeligste tilfellene er hos de som har vært operert i øreregionen tidligere. Pasienten kan da velge å fjerne hele det deformerte øret, sette titanskruer inn i skallen og feste på et kunstig øre av silikon.

En fordel med dette er at ørene er helt like og ser svært naturlig ut.

Ulempen er at det er laget av et silikonmatriale som vil blekne og må byttes ut med jevne mellomrom. Det kan også oppstå infeksjoner rundt skruene i skallen.