Brystforstørrelse

Brystforstørrelse

Her kan du lese alt du trenger å vite om brystforstørrende operasjoner, silikonproteser, forholdsregler før operasjon, fakta og statistikk. Brystforstørrelse gjøres enten med proteser eller eget fett fra andre steder på kroppen.

Brystforstørrelse med brystproteser

Brystforstørrelse er den aller vanligste plastikkirurgiske operasjonen på verdensbasis. Brystforstørrelse er et kirurgisk inngrep hvor man gjør brystene større med silikonproteser eller ved hjelp av fettransplantasjon. Silikon og pasientens eget fett kan også kombineres.

Hvem egner seg for brystforstørrende operasjoner

Disse hovedgruppene henvender seg ofte med ønske om å gjennomføre en brystforstørrelse:

 1. Kvinner som har ikke har født og som ønsker å øke bryststørrelsen
 2. Kvinner som har født eller gått ned i vekt og som deretter opplever at brystet har endret fasong og størrelse
 3. Kvinner med avvikende fasonger som er medfødt
 4. Nødvendig medisinsk behandling for eksempel etter brystkreft

Kvinner som har ikke har født barn og som ønsker en brystøkning, kan vanligvis oppnå ønsket resultat ved innleggelse av brystproteser.

Hos kvinner som har født eller gått ned i vekt og som deretter opplever at brystet har endret fasong og størrelse, kan det variere hva slags inngrep som er best egnet. Dette varierer helt fra ordinær innlegging av protese til brystløft eller en kombinasjon.

Bedre forklart kan man si at en innleggelse av protese endrer størrelsen, mens et brystløft endrer brystets form og fasong.

Ønsker pasientene å endre på begge forhold, må det enkelte ganger gjøres et inngrep som består av både brystløft og innleggelse av protese. Dette inngrepet kan gjøres i en eller to operasjoner. Dersom det gjøres to operasjoner, venter man som regel omkring 3-6 måneder mellom inngrepene av brystløft og innleggelse av protese. Dersom inngrepet deles opp i to seanser, er det mulig å legge inn større proteser. Ved å gjøre det i to seanser, reduseres i tillegg risikoen for at brystet blir for løst.

Avvikende fasonger ved brystforstørrelse

I hovedgruppe tre finner man kvinner med bryster som har en avvikende fasong. Disse signalene viser seg ofte tidlig i brystutviklingen. Det kan dreie seg om uproporsjonal fordeling av volum, høytliggende fold under brystet, frembukende brystvortekompleks eller betydelige sideforskjeller. Det finnes alt fra minimale avvik til mer omfattende utviklingsforstyrrelser for kvinner i denne gruppen. Noen av disse faller også innenfor det som kalles tubulære bryster. Da kan fasongen endres med proteser, men ofte er det behov for spesialiserte tilleggsoperasjoner som brystløft eller fettransplantasjon.

En innleggelse av protese kan være en aktuell behandling ved brystrekonstruksjon etter en brystkreftoperasjon. Det kreves imidlertid ofte flere operasjoner for å oppnå et veldig godt kosmetisk resultat.

Generelt om brystproteser

Bruk av menneskeskapte reservedeler (implantater) er svært utbredt I dagens medisinske behandling. Skruer og plater brukt i bruddbehandling, kunstige ledd, hjerteventiler og tannimplantater er eksempler på dette. Det er få implantater som gjennom for så grundig forskning og utprøving som brystproteser. Det er heller ikke vist at silikonproteser gir en økt risiko for utvikling av bindevevssykdommer. Allergi mot silikonproteser er ikke kjent, og amming påvirkes ikke.

Mammografi kan utføres selv om man har brystproteser, det er imidlertid viktig at pasienten opplyser om dette ved undersøkelsen da det kan være nødvendig med spesialbilder for å få tatt de beste bildene av hele brystkjertelen. Noen ganger kompletteres denne undersøkelsen med en ultralyd-undersøkelse for å gjøre det mer fullstendig. Mammografi bør gjøres rutinemessig til kvinner over 40 år før en innleggelse av brystproteser. Undersøkelsen bør ikke være eldre enn 12 måneder når du kommer til operasjon.

Brystproteser kommer i mange ulike varianter og kan karakteriseres etter fasong, overflatestruktur og etter hva de er fylt med. Alle protesetypene har et fast, silikonbasert skall ytterst. Protesene kan være runde eller dråpeformede med hensyn til fasongen. Overflaten kan være glatt eller ru (teksturert). Alle dråpeformede proteser har en teksturert overflate. Fyll eller kjernemateriale kan være silikon eller saltvann, men silikon er dominerende i dag.

Korte arr

Med ny teknologi som smale LED lyshaker, spesielle innføringshylser og elastiske proteser, kan kirurgene nå legge inn silikonprotesene med meget korte snitt under brystet.

Silikonprotese eller saltvannsprotese?

Dagens silikonproteser har en indre kjerne med silikon som finnes i en geleaktig form, dette gjør at kjernen ikke renner ut hvis skallet på protesen skulle bli ødelagt. Saltvannsprotesene er fylt med saltvann. Det har vært mye tull med lekkasje av saltvannsproteser, og følelsen er mer kunstig i en saltvannsprotese enn en silikonprotese.

Saltvannsproteser brukes sjeldent i forbindelse med kosmetiske brystforstørrelser i dag siden silkonproteser gir et mer naturlig resultat. Det er derimot vanlig å benytte en midlertidig saltvannsprotese i forbindelse med gjenoppbygging av bryst etter kreftoperasjoner.

Runde og dråpeformede silikonproteser

Det finnes to hovedtyper med hensyn til fasong: runde og anatomiske. De runde protesene gir generelt mer fylde i øvre del av brystet. I profil vil en rund protese gi en svak bukning i området over brystvorten. En dråpeformet protese vil derimot gi en rettere linje mellom brystets avgangspunkt og brystvorten. Det er også kommet runde silikonsproteser hvor silikongelen er så myk at selve protesen oppfører seg mer som en dråpeform.

Silikonproteser og form

Alle protesetyper kommer videre i normal profil, medium høy profil og høy profil. En protese med normal profil er flatere og lavere ved samme volum enn en høy profilprotese. En høy profilprotese er smalere og høyere. Førstnevnte er mer naturlig og velges vanligvis ved små størrelser og brede brystkasser, mens sistnevnte velges der man ønsker forstørret volum og smalere brystkasse. I tillegg er det mange andre forhold som må tas i betrakning ved valg av en protese.

FDA-godkjent silikon

Bare to produsenter i verden lager silkon som benyttes som fyllmasse i protesene. Alt av silikonmateriale fra disse produsentene er FDA godkjent. Produsentene lager så sitt eget silikonskall med forskjellig struktur i overflaten, dette gjøres for å få dem til å feste seg bedre og redusere problemet med kapselsammentrekning. I Norge benyttes protesene fra Motiva, Allergan, Mentor, Nagor, Eurosilicone, Silimed eller Polytech. Dette er anerkjente leverandører som leverer høykvalitets proteser.

Når må silikonprotesene skiftes ut?

De fleste som vurderer en brystforstørrelse, lurer på hva som er forventet holdbarhet på dagens proteser. Selv om dette er et forholdsvis enkelt spørsmål, er det ikke enkelt å gi et entydig svar siden studier som er gjort, ikke har pågått svært lenge, og det er ofte svært forskjellige pasienter som deltar i studiene. Pasientgruppene har pasienter som har gjennomgått en kosmetisk operasjon, andre har fått lagt inn silikon protese som ledd i gjenoppbygging av brystet etter brystkreft behandling, noen har i tillegg hatt proteser tidligere.

Selv om man ikke kan forvente å ha moderne brystproteser hele livet, har protesene likevel en lang holdbarhet og produsentene gir livslang garanti i forhold til ruptur (skade) av silikonskallet på protesene.

Hvilken brystprotese skal man velge?

Har du bestemt deg for for å forstørre brystene med proteser, benyttes en stor del av konsultasjonstiden på å velge protese type og størrelsen på den. Målet er å oppnå en proporsjonal forstørrelse. Det betyr at kirurgen tar hensyn til brystets opprinnelige fasong og prøver å oppnå en naturlig forstørrelse som respekterer utgangspunktet som pasienten har. Velges en uforholdsmessig stor protese, vil dette ødelegge brystets naturlige støtteapparat og føre til et dårlig resultat over tid. Det tas som regel en del mål av det det eksisterende brystet for å anslå riktig størrelse.

Mange klinikker tilbyr en animasjon hvor det lages en 3D rekonstruksjon av brystkassen hvor ulike proteser kan settes inn og gi pasientene et godt bilde på hva slags resultat de kan forvente seg. Det er også mulig å prøve prøveproteser med forskjellig størrelse som legges inn i en BH. Etter undersøkelsen vil vanligvis legen kunne foreslå flere alternativer som kan passe for den enkelte pasienten. Pasienten bestemmer selv den størrelsen hun foretrekker.

Plassering av arr ved brystforstørrelse

Kirurgene bruker ulike snitt for å plassere brystprotesen i proteselommen. Disse tre tilgangene er:  armhulen,  kanten av areola og folden under brystet. Folden under brystet er det mest brukte snittet, og det vil gi et ca 4 cm langt arr. Snitt via brystvorten er mindre vanlig da dette medfører en økt risiko for kapselsammentrekning (kapselkontraktur) siden protesen kommer i kontakt med brystkjertelvev.

Snitt i armhulen blir mer og mer populært, det egner seg godt til pasienter med mørkere hudfarge som lettere kan får synlige arr. Denne snittføringen er derfor veldig vanlig i Asia.

Mammografi

Kvinner som er over 40 år må ha vært til mammografiundersøkelse innen de siste tolv månedene før operasjonen. Det kan være aktuelt med mammografi eller en ultralydundersøkelse også hos yngre kvinner dersom det er mange i nær familie som har fått brystkreft.

Nikotin

Nikotin må ikke benyttes to uker før operasjonen eller to uker etter. Dette fordi nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden og brystvevet slik at risikoen for infeksjoner, sårproblemer, stygge arr øker.

Dette er operasjonen

Etter at du er blitt tegnet på og tatt bilder av, vil du få full narkose, og operasjonen starter. Det legges et snitt i folden under brystet, og så lager kirurgen en lomme under eller over muskelen for å lage plass til protesen. Protesen blir lagt inn sterilt, og huden blir lukket med sting. Det legges på en kirurgisk tape, bandasje, BH. Operasjonen varer vanligvis i en time.

Operasjonen er har de samme stegene dersom protesene legges  inn via armhulen, men noen bruker endoskopisk teknikk (med kamera) for å få god nok oversikt her. Amming skal vanligvis ikke påvirkes av brystforstørrende inngrep og operasjoner.

Komplikasjoner ved brystforstørrelse/brystforstørring

Komplikasjoner kan komme ved et brystinngrep som ved alle kirurgiske inngrep.

Infeksjon: Infeksjon er sjelden og undersøkelser har gitt en infeksjonsfrekvens på ca 1/500. Hvis det blir en infeksjon, er det nødvendig til å ta ut protesene og vente i minst tre måneder før nye proteser kan settes inn dersom det er ønskelig. Det er viktig at pasientene vasker seg med Hibiscrub såpe kvelden før og morgenen på operasjonsdagen for å motvirke infeksjon. Alle får antibiotika før operasjonen, dette er kan være en engangsdose eller en kort kur. Det kan komme mindre irritasjoner i sårkantene, og det kan være en reaksjon på knuten til tråden. Ser du dette er det lurt å komme innom klinikken.

Blødning: Om lag 0,5 prosent av pasientene opplever blødninger. Dette oppdages ved at det ene brystet blir unormalt stort, sprenger og er smertefullt. En blødning kommer vanligvis 4-6 timer etter inngrepet. Det er en svært liten risiko for blødning etter det første døgnet, men det er viktig at du tar det med ro det første døgnet.

Kapselsammentrekning

Det dannes en tynn vevshinne rundt alle proteser siden en brystprotese er et fremmedlegeme. Noen kan få en sammentrekning av denne hinnen. Sammentrekningen vil da klemme sammen protesen. Hvorfor denne prosessen igangsettes er ikke 100 prosent klarlagt, men sannsynligvis kan flere ulike forhold føre til kapselsammentrekning, men tilstedeværelse av bakterier og immunrespons på dette virker i dag som den viktigste forklaringen.

Skulle dette inntreffe kan brystets fasthet og fasong endre seg. Deretter kan det komme ømhet, men overraskende få opplever ubehag. Det er en økt forekomst av dette hos pasienter som har hatt kapselkontraktur etter en tidligere brystforstørrelse, og frekvensen er høyere i svangerskapet. Det er alltid en risiko for å utvikle kapselsammentrekning med brystproteser.

Kapseldannelse bør rettes på. Da fjernes den gamle protesen, og det legges et snitt gjennom kapselen eller kapselen fjernes helt. Vanligvis legges det inn en ny protese, men det er også andre alternativ.

Rippling

Rippling kan defineres som små bølger i huden over en brystprotese. Den vanligste årsaken til det er at det er en svært tynn bløtdelsdekning over protesen. Løs hud kan også gi rippling. Rippling er vanligere ved plassering over muskelen. Det er større forekomst av rippling jo bløtere silikongele det er i protesen. Det er vanskelig å gjøre noe med rippling når det først er kommet. Mange ganger ser man at den forsvinner ved en vektoppgang da man får bedre dekning over protesen. En behandling som kan redusere dette problemet kan også være fettransplantasjon eller stramme opp huden i brystet.

Rotasjon av anatomiske silikonproteser

Anatomiske proteser kan rotere og legge seg i en uønsket posisjon. Forekomsten av store rotasjonsfeil anslås i mange studier å være lav, men ultralydundersøkelser har vist en noe høyere forekomst. Runde proteser som ikke fester seg og roterer vil vanligvis ikke noe problem med mindre de flipper rundt. Det vil bety at de legger seg med baksiden frem. Hvis en dråpeformet protese roterer, vil brystet forandre form, og det vil vanligvis være helt nødvendig å bytte til en rund protese.

Nedsatt følelse

Det er vanlig med nedsatt følelse fra brystvorte-området og ned til brystfolden. Følelsen kommer som regel gradvis tilbake i løpet av noen måneder. Brystvortene er normalt sett overfølsomme i starten, men vil ofte normaliseres etter noen måneder. Dette kan av og til ta opptil ett år. I noen tilfeller kan pasienten miste følelsen i brystvorten på permanent basis.

Stikning

Det er helt vanlig med stikninger og andre smertesensasjoner i brystene etter dette inngrepet. Som regel er det ensidig, og årsaken er at tynne hudnerver blir skadet eller settes på strekk under operasjonen. Disse type plager kommer vanligvis etter noen uker eller måneder, men vil forsvinne igjen. Ta kontakt med klinikken om du blir i tvil om dette.

Brystimplantat-relatert anaplastisk kjempecelle lymfom

Dette er ny sykdom hvor at det oppstår en væskeansamling rundt brystprotesen. Dette kan ha en sammenheng med kapselsammentrekning og eller en svulst utgående fra kapselen rundt protesen. Det er mange spørsmål omkring tilstanden, og selv om mye er er uavklart, later det til å være en bred enighet om at tilstanden er sjelden. Samtidig kan den hos de aller fleste kureres ved å fjerne protesen og kapselen rundt. Dette sykdommen har har vært forbundet med proteser med aggressiv teksturering på overflaten, og slike proteser er trukket fra markedet etter at dette ble kjent.


Øyelokksplastikk - øyelokkoperasjon

Dette er et inngrep hvor overflødig hud, muskel og fett fjernes rundt øynene. Det er vanlig å skille mellom øvre og nedre øyelokksplastikk.

Tunge øyelokk og poser under øynene

Øyelokkoperasjon er et av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene i verden. Har du overskudd av hud over øyelokket kan det hemme synsfeltet ditt, men også gjøre at du ser trett og upplagt ut.

Tunge øyelokk

Når vi blir eldre får mange et hudoverskudd på øvre øyelokk på grunn av mindre elastisitet i huden, men også fordi at pannen og øyebrynene siger ned, slik at avstanden fra øyebrynene til øynene blir mindre. Dette fører til at det blir et hudoverskudd som legger seg over øvre øyelokk.

Å fjerne overskuddshuden svarende til øyelokkene er den enkleste metoden for å korrigere dette. I noen tilfeller vil det være mer korrekt å heve pannen eller øyenbrynene og samtidig gjøre øyelokksplastikk. Hvis pannen heves ved et panneløft, vil man ikke se arrene siden de ligger godt gjemt i hårfestet.

Slik foregår en øyelokksoperasjon

Kirurgen tegner på øyelokkhuden og markerer det hudområdet som skal fjernes. Deretter settes lokalbedøvelse. Huden skjæres vekk sammen med en muskelstripe. Deretter fjernes deler av fettputene inn mot nesekroken hvis det er et fettoverskudd her. Såret lukkes med en tråd som fjernes etter 7 dager. Over tråden legges det normalt sett små plasterlapper som fester tråden. Det er vanlig å kjøle ned øynene med en maske første ettermiddag.

(Illustrasjon)

Man fjerner huden i de markerte områdene.

(Illustrasjon)

Ved transconjunctival operasjon legger man snittet på innsiden av nedre øyelokk.

(Illustrasjon)

Fettposene reduseres i øvre og nedre øyelokk.

(Illustrasjon)

Arrene etter inngrepet blir tilnærmet usynlige etter en stund.

Poser under øynene kan fjernes med CO2-laser. Ved en laseroperasjon fjernes ikke huden, men laseren lager en hudskade og under tilhelingen blir det en krymping. Samtidig kan fettposene fjernes fra innsiden slik at det ikke blir noen synlige arr.

Etter en øyelokkoperasjon

Blåmerker

Flesteparten får blodutredelse rundt øyet som etter noen dager vil sige ned på kinnet. Det er ikke farlig, men kan oppleves som sjenerende. Dette kan sminkes over.

Vanskelig å lukke øynene etter øyelokkoperasjon

Av og til kan det er litt vanskelig å lukke øynene til stingene fjernes, og pasienten kan ofte bli nervøs for at de kan få dette problemet på sikt. Dette skyldes hevelse i huden og stingene som løfter øyelokket. Når stingene fjernes, forsvinner problemet.

Infeksjon eter øyelokkoperasjon

Noen kan oppleve å få en øyebetennelse de første dagene etter operasjonen, da vil det komme gult puss i øynene. Dette behandles med kloramfenikol øyedråper, og det betyr normalt sett ingenting for sluttresultatet.

Hevelse etter øyelokkoperasjon

Hevelsen over øynene er størst etter 2-3 dager, men vil avta gradvis. Etter to uker er det som regel bare litt hevelse igjen. Etter tre måneder kan du regne med å se det endelige resultatet. Da er som regel all hevelse gått tilbake.

Arr etter øyelokkoperasjon

Noen ganger kan såret sprekke opp i ytterkant. Som regel er det ikke noe problem å sette et ekstra sting dersom dette skulle skje. Det er svært viktig at man ikke gnir seg rundt øyeregionen de første to ukene etter operasjonen, dette til forebygging.

Nedre øyelokkoperasjon

Dette er en mer komplisert operasjon enn en øvre øyelokkoperasjon fordi huden vil forsøke å trekke det nedre øyelokket ytterligere ned. Det er derfor viktig at man ikke fjerner for mye hud ved dette inngrepet og eventuelt sikrer kanten ved å fiksere denne mot benet i øyehulen.

Alle mennesker har varierende grad av fettposer under øyelokkene. Dette fettet kan vi fjerne. Hos eldre vil også det nedre øyelokket være slappere enn hos yngre, dermed må det nedre øyelokket strammes i samme seanse.

Metoder for nedre øyelokksplastikk

I dag finnes det to metoder for nedre øyelokksplastikk

For bruk ved den ene metoden legges det et snitt rett under øyehårene, da vil huden løsnes og det fjernes en liten stripe muskulatur. Fettputene fjernes eller forflyttes. Stingene som sys fjernes etter en uke.

I den andre metoden (Transconjunctival) legges det et snitt gjennom det nedre øyelokket på innsiden og fettet fjernes. Her er det ikke nødvendig å sy igjen snittet, det gror igjen av seg selv ila noen dager. Små rynker i huden kan fjernes med laser. Da vil man bli rød under øyelokkene i opptil tre måneder. Denne operasjonen etterlater ikke synlige arr.

Etter nedre øyelokkoperasjon

Det blir som regel regel en hevelse under øyelokkene og  blodutredelser etter en nedre øyelokksplastikk, men dette forsvinner i løpet av to uker. For å unngå infeksjon gis det Kloramfenikol øyesalve i en uke hvis det er lagt et snitt gjennom slimhinnen. Noen vil kjenne at det trekker på øynene, det skyldes av at hevelsen sørger for at øyelokket ikke ligger helt inntil. Dette gir seg som når hevelsen går ned.

Komplikasjoner ved nedre øyelokksoperasjon

Blåmerker vil normalt sett forsvinne etter to uker.

Trekk på øyelokket: Er øyelokket noe slapt er en fryktet komplikasjon at øyelokket trekkes ned. Nedre øyelokk kan også vrenge seg. På fagspråket kalles dette for ectropion. For å unngå dette er det vanlig å kombinere nedre øyelokk med oppstramming av ligamentene til til øyelokket dersom øyelokket er litt løst.

Scleral show: Det betyr at man ser mer av det hvite i øyet under iris og kan også forebygges ved oppstramming av ligamentene.

Stivhet og fasthet: Har man skåret fra utsiden, kan det virke noe stivt og hardt under øynene i et par uker før det mykner igjen.

Rød hud: Bruker man laserbehandling av huden, vil det bli en relativt intens rødhet på huden de første to ukene. Dette kan sminkes over og rødfargen vil gradvis avta og til slutt forsvinne.


Panneløft

Endoskopisk panneløft er en operasjon hvor panne og bryn løftes ved hjelp av kikkehullsteknikk i hodebunnen.

Panneløft

Mange pasienter er redd for at et panneløft gir et kunstig, uttrykksløst utseende. Et korrekt utført panneløft gir et naturlig og mer våkent utseende hvor mimikken bevares. Øyebrynene løftes høyere, og huden over øyelokkene blir mindre fremtredende. Dette i motsetning til behandling med neurotoxiner som lammer muskulaturen i pannen. En slik behandling vil gjøre at pannen bli uttrykksløs og eventuelt noe tyngre.

Flere av de som vil gjøre en øyelokksoperasjon har nedsunkne øyenbryn eller panne. Her må man vite at en vanlig øyelokksoperasjon ikke vil være tilstrekkelig til å få fram øyelokket godt nok. Men med et panneløft vil huden strekkes over øynene og gjøre avstanden fra bryn til øyelokket større. Skulle det fortsatt være litt hud over øyelokket, gjøres det en mindre øyelokksoperasjon i tillegg. Denne måten gjør at man får frem øyelokket enda bedre.

Noen løfter brynene ved å fjerne hud ovenfor brynene, dette kan imidlertid gi meget tydelige arr og inngrepet bør kun benyttes på eldre.

Endoskopiske panneløft

Endoskopisk panneløft ble innført tidlig på 1990-tallet. Fordelen med denne kikkhullsoperasjonen er at den bare gir små arr i den hårbevokste delen av hodet, og de vil derfor ikke vises. Det er også en veldig egnet operasjon for menn som ikke har hår på hodet da arrene blir så og si usynlige etter bare noen måneder. I tillegg til å løfte øyebrynene og huden over øyelokkene, deler man også sintemuskelen der det er nødvendig.

Ved et tradisjonelt panneløft legges et snitt fra øre til øre og huden ned til brynene løsnes fra. Videre fjernes hudoverskuddet, og brynene løftes opp. Denne operasjonen er et mye større inngrep, og det gir en større fare for håravfall, tydelige arr og redusert følelse.

Hvis du selv vil se virkningen av et panneløft på øyelokkene, kan du stramme pannen mot hårfestet.

Operasjonen

Denne operasjonen gjøres i narkose eller lett søvn (sedasjon) med lokalbedøvelse. Operasjonen vil ta ca 60 minutter. Det legges et ca 1,5 cm langt snitt i hvert tinningområde (i behåret hodebunn). Deretter legges tre små snitt i issen (behåret del) på ca 1 cm. Pannehuden løsnes fra benet og sintemuskelen løsnes fra neseroten. Ved hjelp av sting på innsiden trekkes pannen og brynene oppover og festes til en liten skrue som er festet til skallebenet. Skruen løser seg opp av seg selv sammen med stingene etter en stund. Sårene lukkes med metallstifter, som fjernes etter ca 10 dager. Pannen bandasjeres med et stramt pannebånd som brukes i 2-3 dager.

Panneløfting kombinert med øvre øyelokkoperasjon

De som i tillegg har overskuddshud på øyelokkene, kan få dette fjernet samtidig. Som regel anbefales det å starte med et panneløft og deretter vente i 6-8 uker før  øvre øyelokkplastikk. Dette fordi brynene siger noe ned.

Etter operasjonen

Vanligvis er det lite smerter og du vil i tilfelle få smertestillende medisiner for å redusere dette.

Det er essensielt at du ligger med hodet høyt det første døgnet. Du må også spise lett fordøyelig mat det første døgnet. Du kan ta deg en dusj når bandasjen fjernes, men det er lurt å bruke et pannebånd de neste to ukene.

Du vil få blodutredelser rundt øynene i enten større eller mindre grad, men de vil normalt sett være borte etter ca 2 uker. Vær forsiktig med å trene de første fire ukene.

Komplikasjoner og resultater ved endoskopisk panneløft

Hevelse og blodutredelser ved panneløft

Alle vil ha en moderat hevelse i pannen like etter inngrepet, men pannen vil se glatt og uoperert ut. Det er vanlig å få blodutredelser rundt øynene og på kinnbena. Dette blir normalt sett borte etter 14 dager.

Asymmetri

Vær obs på at brynene ikke nødvendigvis vil være helt symmetriske etter dette inngrepet. Alle har en viss grad av asymmetri, og dette er realiteten etterpå også. Er du veldig opptatt av millimetersymmetri, er ikke dette (eller andre inngrep) noe for deg. Brynene vil også sige gradvis ned etter hvert, men beholder en høyere posisjon i ansiktet enn før inngrepet.

Panneløft og sintemuskelen

Sintemuskelen (corrugator) vil svekkes, det gjør at det blir en mindre grad av rynker i dette området. Pannen kan rynkes som før, men den vil være glattere.

Panneløft og nedsatt følelse

Et panneløft gjør at du får nedsatt følelse i pannen og hodebunnen i 2-3 måneder, men det er alltid forbigående.


Neseoperasjon (Neseplastikk)

En neseoperasjon kan gjøre nesen smalere, rettere og samtidig bedre luftpassasjen.

En operasjon på nesen eller neseskilleveggen kalles neseplastikk. Det er flere grunner til at noen ønsker å operere nesen sin, som blant annet medfødte lidelser, dårlig pust gjennom nesen, skjev nese, stor nese eller klumpete nese.

Nesen består av en brusket neseskillevegg, et brusket parti på tuppen samt en benet del. Over dette reisverket ligger det et tynt fettlag og hud.

Hva er en neseplastikk?

Ved en neseplastikk forandres reisverket under huden. Huden løsnes fra brusken og benet før selve reisverket rettes opp ved å endre på bruks og ben støtten. Til slutt legges huden på plass. Bløtdelene vil gradvis tilpasse seg det nye reisverket.

Ved dette inngrepet kan man gjøre store neser mindre, senke og heve tippen, gjøre nesen smalere eller rettere og korrigere neseskilleveggen. Den vanligste nesekorreksjonen er å senke en høy eller neserygg med knekk.

Enkle neseplastikker kan opereres innsiden uten utvendige arr. Trengs det mer omfattende kirurgi er det nødvendig å legge et lite snitt i huden under nesen. Arret vil bli tilnærmet usynlig. Ellers legges snittene inne i neseborende. Neseborene kan også gjøres smalere.

Fakta om neseoperasjon

Neseoperasjoner kan utmerket godt gjøres i lokalbedøvelse med et tillegg av lett rus, og det er få pasienter som trenger narkose.

Når operasjonen utføres på neseryggen, fjernes deler av brusken på toppen og nesebenet avsmales ved å lage et brudd i neseroten. Eventuelt kan neseskilleveggen rettes samtidig.

Det er også mulig å redusere eller legge til brusk der det er for mye eller der man mangler litt ved en operasjon på nesetippen. Deretter sys det med sting innvendig. Er det lagt et snitt under nesen, fjernes stingene etter en uke.

Hvis det er gjort noe med selve neseskilleveggen, kan det settes tynne plater på hver side av skilleveggen for å støtte neseskilleveggen opp samtidig som det hindrer hevelse og blødning. Dersom det er gjort operasjon på neseryggen, legges det på en tynn gipsskinne som må ligge der i en uke.

(Illustrasjon)

Nesebenet føres sammen, dette gjør at nesen blir smalere og brusken på tuppen vil formes.

(Illustrasjon)

Nesetippen vil bli løftet opp ved å redusere neseskilleveggen.

(Illustrasjon)

Til slutt legger man en gipsskinne over neseryggen.

Hvorfor opererer man nesen?

For liten nese: Opplever du nesen som liten, må den være liten i forhold til ditt ansikts øvrige dimensjoner. Husk at ikke alle små neser kan gjøres større, men dersom pasienten ønsker å forstørre nesen, må den bygges opp med brusk fra pasienten selv. Ved mindre justeringer kan man bruke brusk fra skilleveggen eller fra øret. Ved større endringer kan man bruke brusk fra pasientens ribben. I noen land bruker man silikon og fillere til dette inngrepet, men det kan lett føre til infeksjoner og uønsket resultat på lang sikt, og silikonproteser på nesen må gjerne fjernes etter ca 10 år.

Forhøyning på nesen kan som regel fjernes lett, men en nese uten denne forhøyningen vil som regel se bredere ut enn tidligere. Kirurgen må derfor gjøre nesen smalere for å få et tilfredsstillende og godt kosmetisk resultat.

Nesetippen kan korrigereres med åpen neseplastikk, her må imidlertid pasienten være klar over at nesetippen er den delen av nesen hvor det tar lengst tid å komme til et sluttresultat, pasienten må som regel regne med to år før all hevelse er borte.

Forminskning av nesen må gjøres i alle plan i nesen. En nese som senkes, vil se bredere ut hvis man velger å ikke gjøre noe med bredden, mens en nese som gjøres smalere vil se høyere ut når man ikke gjør noe med høyden. En mindre nese kan påvirke pustefunksjonen på grunn av dårligere plass innvending.

Noen er født med skjev nese, andre har vært utsatt for en skade som har gjort at nesen ble skjev. Det vanligste er at skilleveggen er skjev, og da blir ofte resten av nesen skjev også. Kirurgen analyserer nøye hvilke strukturer som er skjeve. En skjev nese kan påvirke pustefunksjonen, derfor er det viktig at det tas hensyn til i planleggingen av en operasjon. Her må du være klar over at en nese som har vært skjev, vil ha et slags minne om hvordan dens stilling er. Dette gjør det utfordrende å få den til å stå rett. Selv om reisverket rettes opp, vil hud og bindevev tendere til å dra nesen litt til siden igjen. Dermed kan ikke en helt rett nese garanteres.

Som regel er det hvordan nesen oppfattes av øyet, og ikke hvor mange millimeter den måler som avgjør om du synes en nese er lang eller kort. En lang nese skyldes ofte at nesetippen henger ned, det kan imidlertid også være slik at nesen generelt er stor. Dersom kirurgen kan senke neseryggen og løfte nesetippen, vil du oppleve at nesen ser en del kortere ut.

Stor nesetipp eller skyldes som regel tykk hud. Hos noen skyldes det også hudforandringer som gjør at nesen blir stadig tykkere (rhinofyma/portvinsnese). Dette kan være en vanskelig tilstand å korrigere, men i nyere tid ser vi at laser kan ha en effekt. Da må man ofte gjennom mange behandlinger, og det er ikke garantert at man får en nesetipp som er liten og slank.

En bred og flat nese etter skade kan være vanskelig å korrigere. Er nesen flat så må den ofte bygges opp ved hjelp av brusk fra skillevegg, ribben eller noen ganger øret. Dette kan være nok til å få den til å se smalere ut.

Ved sadeldeformitet har skilleveggen mistet høyden, eller kollapset/forsvunnet slik at det ikke er noen støtte for neseryggen lenger. Da får pasienten en veldig lav profil. Skal kirurgen rekonstruere dette, må man som regel legge inn ny brusk fra et ribben, i noen tilfeller også ben fra skallen. Dette er en veldig stor operasjon, og det er vanskelig å få et godt resultat.

Etter operasjon

Nesen vil være hoven og i litt misfarget etter neseplastikk. I tillegg er huden vanligvis helt nummen. Det kan ta noe tid før pasienten får følelsen tilbake. Det er derfor viktig å være forsiktig i forhold i kaldt vær i forhold til forfrysning.

Har du gjennomført en opererasjon på nesebenet vil du få blåmerker under øynene. Da kan du smøre innsiden av neseborene med salve, slik at skorper og trådene løsner lettere.

Komplikasjoner ved neseplastikk

Ved neseplastikk er det sjelden komplikasjoner som blødning eller infeksjon. Har du tynn hud over neseryggen, vil små forandringer være synlige.

Noen plages også av hevelse på nesetippen som kan bli varige.


Fettransplantasjon

Du kan få tilbake en naturlig fylde i ansiktet med en fettransplantasjon. En fettransplantasjon til ansiktet kan gjøres sammen med ansiktsløft.

Få volum og fylde med eget fett

Fettransplantasjon et godt valg dersom du har lite fylde i ansiktet og huden virker slapp. Et alternativ mange bruker for å oppnå samme resultat, er fillere. Da må du imidlertid ha påfyll 2-3 ganger i året. Fettvev inneholder i tillegg stamceller som gir en hudforbedrende effekt, og stamcellene i fettet kan omdannes til fibroblaster som produserer collagen og elastiske fibre. Dette gjør at du ikke bare mer fylde og spenst i huden din, men huden din får også bedre kvalitet.

Ved en fettransplantasjon hentes det ut eget fett fra et sted på kroppen din. Deretter behandles før det sprøytes inn i et annet området på kroppen. Når det gjøres på den måten, vil du ikke få noen reaksjon på det som sprøytes inn. Det er begrenset hvor mye fett som kan sprøytes inn, siden vevet som skal flyttes må ernæres. Cellene som overføres er veldig avhengig av god blodsirkulasjon fra vevet rundt for å overleve. Som regel overlever ca 70 prosent av cellene som overføres, kanskje mer i ansiktet.

Vi må ofte utføre fettransplantasjon i to omganger for å få et godt resultat.

Fettet, som gir volum, inneholder også stamceller og er mye brukt i kosmetisk ansiktskirurgi. De gir en klar forbedring av hudkvaliteten. Stamcellene i fettet bidrar til en endring i bindevevet i ansiktet med høyere andel av elastiske fibre og mer kollagen. Dette fører til et mer ungdommelig utseende.

Andre inngrep der vi bruker fettransplantasjon

Fettransplantasjon brukes til ansiktsløft, brystforstørrelse, leppeforstørrelse, kinnbenforstørrelse, penisfortykkelse, rumpeforstørring og utjevninger av søkk på kroppen etter tidligere kirurgi eller skade.

Slik utføres fettransplantasjon

Kan utføres i lokalbedøvelse eller lett sedasjon.

Området som skal fettsuges bedøves med en tynn lokalbedøvelsesblanding. Fett hentes fra der det er tilgjengelig, oftest flanke- og mageregionen, men hos tynne pasienter kan lår og knær være aktuelle områder. For å suge ut fettet, bruker vi små kanyler på bare noen få millimeter. Deretter overføres fettet til små sprøyter med en tynn kanyle slik at vi kan fylle inn ønsket volum i det området som skal fettransplanteres. Fettsugingshullet sys gjerne sammen med en tråd, mens det er nok med en tape på åpningen der fettet er satt inn.

Etter operasjonen

Det kan ha litt hevelse og blåmerker i området der fettet er hentet fra.  Det kan også komme noe hevelse og blåmerker i området hvor fettet er satt inn, og det vil vare noen uker. Etter omkring 3 måneder kommer det endelige resultatet.

Komplikasjoner ved transplantasjon av fett

Det oppstår sjeldent komplikasjoner ved en fettransplantasjon. Men i områder hvor man har tynn hud som nedre øyelokk, kan man oppleve ujevnheter. Det gjelder også der man sprøyter inn store volum som til bryst eller seteregionen.

Rumpeforstørrelse med eget fett

Dette inngrepet er mest aktuelt for de som ønsker å fjerne fett fra ett eller flere områder på kroppen samtidig som de ønsker å endre formen og volumet på rumpen. Vanligvis er det hofter og flanker som fettsuges. En fordel med rumpeforstørrelse fremfor proteser er at kirurgen bare benytter kroppens eget fett og at resultatet er permanent. Omkring 60-70 prosent av fettet som injiseres i rumpen blir værende, mens 30-40 prosent forsvinner.


Ansiktsimplantater

Ansiktsimplantater brukes til å forstørre enkelte områder som kinnben og hake i ansiktet.

Ansiktsimplantater til forstørring av kinnben og hake

Ansiktsimplantater blir hyppigst brukt til å forstørre kinnben og hake. Implantatene er vanligvis laget av et fast silikonmateriale. Implantatene legges under benhinnen i ansiktet slik at de ligger stabilt og ikke så lett forskyver seg, i tillegg kan de festes med en skrue til benet. Implantatene kan imidlertid bli infiserte og medføre en vevsreaksjon som gjør at de må fjernes. 

Medpore, som er en ny type implantater, er porøse og gir muligheten for at nye blodårer kan vokse inn i de og på denne måten forhindrer løsning. En ulempe vil da være at de er vanskelig å fjerne implantatet dersom pasienten ønsker det.

Hakeimplantater til hakeforstørrelse

Ved en hakeforstørrelse legges det normalt et 3,5 cm langt snitt under haken eller på innsiden av leppen. Det lages en lomme under benhinnen, og ved hjelp av en prøveprotese bestemmes hvilken størrelse som gir best resultat. Protesen legges på plass og kan festes med en skrue eller tråd før huden lukkes. Resultatet vil vises umiddelbart. Til slutt legges det på en komprimerende bandasje for å motvirke blødning og hevelse.

Kinnbensimplantater

Også her kan implantatet legges inn gjennom et lite snitt i munnen, rett over hjørnetennene. Lommen lages og protsesen settes inn. Snittet i munnen lukkes med sting som går bort av seg selv. Resultatet vises umiddelbart.

Det som er mer vanlig i dag er å gjøre en fettransplantasjon til det samme området dersom det er behov for å forstørre kinnbenet. Siden det er eget vev, vil det ikke bli noen innkapsling.

Komplikasjoner ved ansiktsimplantat

Nerveskade ved ansiktsimplantat

Ved en hakeforstørrelse kan man få skade på en av nervene til underleppen og hakepartiet. Da blir følelsen i underleppen nedsatt, men dette er vanligvis forbigående. Man kan også få nedsatt følelse i midtre del av ansiktet og overleppen ved kinnimplantater.

Infeksjon og løsning ved ansiktsimplantat

Fremmedmateriale kan bli infisert og gradvis løsne, det betyr at protesen ofte vil flytte på seg og må fjernes.

Annen bruk av silikonimplantater

Tidligere ble implantater brukt ved for eksempel forstørrelse av rumpen og nesen. Dette er lite brukt i dag pga mye problemer og er dette regnet for å være en foreldet metode. Det er også høy risiko for at protesen kapsles inn og blir hard. I dag brukes derfor mest pasientens eget fett til rumpeforstørrelse, i hvert fall i vestlige land.


Midtansiktsløft

Denne operasjonen kan utføres med kikkehullsteknikk eller ved et snitt under øynene. Har du tydelige markerte, folder fra nesen til munnviken over kinnbena samt uthuling under øynene? Da kan du ha glede av denne operasjonen. Et midtansiktsløft kan kombineres med endoskopisk panneløft, ansiktsløft, øyelokksoperasjoner og laserbehandling.

I tillegg til at det etterlater lite synlige arr, løfter denne operasjonen huden og underliggende vev i området under øynene og ned til munnen. Dette gjør at man får mer markering av kinnbena, jevnere overgang under øyelokkene og redusert fold fra nesen til munnvikene. 

Egnethet for midtansiktsløft

Denne operasjonen egner seg ikke for de som tidligere har lagt inn kinnbensproteser eller har gjennomgått operasjoner på ansiktskjelettet. Har du hatt trøbbel med tannrotsinfeksjoner så kan du heller ikke gjennomføre denne operasjonen.

Før operasjonen

Før operasjonen må du være frisk og ikke ha noen alvorlige sykdommer.

Du kan ikke røyke. Bruker du blodfortynnende medisiner, bør du ha sluttet med disse i samråd med din lege.

Operasjonen

Du vil være i narkose under et midtansiktsløft. Det legges et ca 2 cm langt snitt i hodebunnen i tinningen eller et snitt under øyet og et lite snitt inne i munnen (i slimhinnen over hjørnetennene). Kinnpartiet løftes til et høyere nivå og festes til tinningregionen. Åpningen i slimhinnen i munnen sys med sting som er selvoppløslige. 

Etter en time kan du reise hjem med en bandasje rundt hodet. Du vil ha moderate smerter, men du vil få med smertestillende hjem. Du vil også være hoven på kinnene og nummen rundt munnen. Den første tiden etter operasjonen vil det være vanskelig å bruke normal mimikk i overleppen som for eksempel å smile.

Komplikasjoner etter midtansiktsløft

Det er veldig sjeldent med alvorlige komplikasjoner etter et midtansiktsløft. Mild grad av asymmetri er ikke uvanlig. Det er derimot vanlig å være noe nummen rundt munnen og ha små blåflekker i nedre del av kinnene de første dagene. Infeksjon er sjeldent, og pasientene får antibiotika før inngrepet.


Plastisk kirurgi i Norge

Plastisk kirurgi

Plastisk kirurgi har lange røtter tilbake til antikkens Hellas og middelalderens India, og betyr å forme. De fleste tenker på skjønnhetsoperasjoner så fort plastisk kirurgi blir et tema i media, men en stor del av operasjonene faller inn under begrepet rekonstruktiv kirurgi. Den type kirurgi utføres for eksempel for å lage et nytt bryst etter brystkreft, bygge opp ansikt etter en skade eller sykdom, eller ny hud etter en omfattende brannskade.

Plastisk kirurgi er all kirurgi der man former eller flytter vev. Plastisk kirurgi kan deles inn i to grener: Rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk kirurgi.

Ved kosmetisk kirurgi forsøker man å forbedre utseendet uten at det foreligger en medisinsk grunn til å operere. Noen eksempler på det er å stramme opp hud i ansiktet, fjerne hud over øyelokkene, løfte hengende bryster og å forstørre bryster med proteser.

Ansiktsløft

Ved å ta et ansiktsløft, løftes kinnområdet, huden langs kjevekammen strammes, og huden på halsen løftes og strammes. Det er med andre ord den nedre delen av ansiktet som strammes.

Ansiktsløft kan kombineres med andre inngrep for å fremheve et mer ungdommelig utseende.

Panneløft

Har du øyebryn som er tunge og gir et hudoverskudd over øyelokkene? Da egner du deg godt for panneløft.

Neseoperasjon / neseplastikk

I en kosmetisk neseoperasjon vil nesens støttende strukturer, ben og brusk forandres. Ofte brukes brusk fra nesen eller øret til å forsterke og forandre elementer av reisverket (strukturen). 

Dette er de vanligste grunnene til at folk oppsøker plastikkirurg med et neseproblem:

 • Flat og bred nese (kan være etter en skade)
 • Knekk på neseryggen
 • Misfornøyd med nesetippen
 • Utpreget oppstoppernese
 • For stor/liten nese
 • Skjev nese
 • Voluminøs nesetipp

Fettsuging

Fettsuging er en metode innen plastisk kirurgi som fjerner lokale ansamlinger av fett på utsatte områder som mage og utside lår. Det er viktig å forstå at fettsuging ikke er en slankemetode, og det er personer med normalvekt som egner seg best for fettsuging.

Kvinner etter en fødsel kan oppleve at huden på magen blir løs og ikke like elastisk som før. Da vil fettsuging ikke hjelpe og en bukplastikk (mageplastikk) må til for å stramme opp løshuden. Det er et inngrep som fjerner løs hud og fettansamlinger på magen. De fleste som oppsøker en plastiskkirurgisk klinikk med dette problemet, er ofte personer som har hatt en vektnedgang, gjennomgått en graviditet eller har arr som gir uheldige folder på magen.

Brystløft

Et brystløft vil gjøre brystene høyere og strammere og i tillegg får de en rundere og finere fasong. I noen tilfeller vil brystløft med silikonprotese gi det aller beste resultatet.

Tunge øyelokk

Mange får økt hudoverskudd på øvre øyelokk etterhvert som de blir eldre. Dette skyldes mindre elastisitet i huden og at pannen og øyebrynene siger ned og fettvevet som støtter opp huden over øynene blir borte. Sammen fører dette til at man får forsterket foldingen av huden på øyelokkene. En øyelokkoperasjon vil bedre dette. Etter denne typen inngrep ser du opplagt ut og du vil ha et mer våkent blikk. Får du operasjonen på medisinsk indikasjon dvs at sidesynet er påvirket, kan du i tillegg få en sykemelding.

Poser under øynene

Å ha poser under øynene bidrar også til at du ser trøtt og uopplagt ut. Poser under øynene er fettposer som kan fjernes ved hjelp av en nedre øyelokkoperasjon. 

Brystreduksjon

Mange sliter med å bære tunge bryster, og smertene kjennes ofte i nakke og skuldre. Brystreduksjon er en kirurgisk operasjonsmetode der hud og brystvev fjernes samtidig som brystene løftes til en høyere posisjon. En brystreduserende operasjon kan både bli dekket av staten og gi rett til en sykemelding.

Rumpeforstørrelse med eget fett (rumpeløft)

Det vil si at vi tar fett fra et uønsket område på kroppen (for eksempel mage og lår), og injiserer det i de områdene på baken der du vil ha mer volum.

Gynekomasti

En gynekomasti operasjon gjøres ved at kirurgen fjerner brystkjertelvev og fjerner fett ved hjelp av fettsuging. Av og til kan det også være nødvendig å fjerne hud, vanligvis etter stor slanking. Dette er et av de vanligste plastikkirurgiske inngrepene hos gutter og menn.


Bukplastikk

Mageplastikk/Bukplastikk

Mageplastikk er en mageoperasjon som gir strammere hud og en flatere mage.

Fjerne uønsket hud

Målet med denne operasjonen er å fjerne uønsket hud på magen. Inngrepet egner seg mest for de som opplever at de har for mye fettvev eller løs hud på magen, og ofte en kombinasjon av dette. Hudoverskuddet skyldes ofte svangerskap og/eller en vektreduksjon.

Uønskede folder og arr kan oppstå som følge av andre operasjoner i mageregionen. Dette kan være til hinder for en normal livsutfoldelse for noen, mens andre ønsker å gjennomføre mageplastikk fordi det gir et mer funksjonelt besvær.

Av og til kan kan det komme hudproblemer i form av sårhet, fuktig og irritert hud og ubehagelig lukt i flere området hvor hud ligger mot hud.

Ved mageplastikk, er hensikten å korrigere de nevnte problemene. Her fjernes det hud- og fettvevsoverskudd i mageregionen. Det er et skille mellom nedre mageplastikk og full mageplastikk.

Dette bør du vite om operasjonen

Nedre mageplastikk - minibukplastikk

Ved denne operasjonen fjernes kun en hudfold nederst i mageregionen. Dette kan gjøres sammen med en fettsuging av hele eller av øvre del av mageregionen. Nedre bukplastikk er et lite inngrep. En ulempe er at man ikke får strammet huden over navlen på grunn av at navlen virker som et forankringspunkt til den øvre magehuden. Har pasienten mye løs hud over navlen kan dette gi et uproporsjonalt utseende med en løs øvre del og en stram hud nedre del av magen.

Minibukplastikk kan være en god måte å korrigere lite pene arr etter keisersnitt med unormale folder over arret. Ved en nedre mageplastikkoperasjon er det vanskelig å korrigere gliper mellom de rette magemusklene. Det finnes imidlertid en variant av nedre mageplastikk hvor navlestilken løsnes fra bukveggen slik at magemusklene kan nås over navlen og videre at navlestilken sys ned igjen når musklene sys sammen. Nedre mageplastikk er ikke et stort inngrep, og pasienten opplever vanligvis lite smerter etter operasjonen. Rekonvalesenstiden er vanligvis kun et par dager.

Full mageplastikk

Her korrigeres løs hud over og under navlen. Da løsnes navlestilken fra magehuden. Da slipper navlen tak i huden og det er mulig å stramme opp huden på hele magenregionen. Også her vil det bli et tverrgående arr nederst på magen. Det blir også et arr rundt navlen ved stor bukplastikk. Det nederste arret er som regel noe lenger ved stor bukplastikk.

Bukplastikk kan være et omfattende inngrep, nedenfor ser du en del informasjon rundt denne operasjonen som du bør huske på.

Magemusklene

Enkelte personer har en unormal svekkelse i midtlinjen på magen, det heter rectusdiastase. Flere tror at det er det samme som brokk, men det er det ikke. Muskelglidningen kan oppstå etter svangerskap. De rette magemusklene sitter ved hverandre i midtlinjen, og i svangerskapet har de blitt strukket fra hverandre for å gi plass til det voksende fosteret inne i magen. Dette oppstår oftere hos mindre kvinner som får store barn, og ved tvillingfødsler.

Dette har ikke vært regnet som et medisinsk problem, men noen undersøkelser har vist at det kan være en medvirkende årsak til ryggsmerter.

Det kan være mange årsaker til ryggsmerter, og det er vanskelig å si om en korreksjon av muskelspalten vil bedre ryggplagene. Dersom det er en unormal økt avstand mellom de rette magemusklene, syr vi disse sammen i forbindelse med full/stor mageplastikk.

Fettsuging kombinert med mageplastikk

Det er normalt å gjennomføre bukplastikk i kombinasjon med fettsuging av underhudsfettet i mageområdet. Enkelte personer har lite hudoverskudd, men lokalt avgrensede fettansamlinger i mageregionen. Dersom hudkvaliteten er bra, med lite strekkmerker og tykk, kraftig hud med god elastikk, kan fettsuging uten annen kirurgi være en god behandling.

For pasienter som har gått ned mye i vekt eller vært gravid vil det som oftest være hudoverskudd som må opereres bort for å få et bra resultat. Ofte er økt mengde fettvev på magen gjerne kombinert med økt fettvev på øvre hofter (flanker). Noen synes det går greit og har slått seg til ro med det, mens andre vil redusere dette området samtidig.

En kombinasjon av mageplastikk og fettsuging av øvre hofter er vanlig og kan gjøres i samme operasjon. Dette gir vanligvis et godt og velproporsjonert resultat.

Enkelte av pasientene har en medfødt tendens til å lagre overskuddsfett på innsiden av bukveggen. Disse pasientene har gjerne spørsmål om korreksjon av økt mageomfang. Det innvendige fettlageret er utilgjengelig for kirurgisk behandling.

Viktigheten av stabil kroppsvekt før mageoperasjon

Det er ikke anbefalt at man gjennomfører en mageoperasjon før man har hatt en stabil vekt i minimum 6 måneder etter et større vekttap. Det hudoverskuddet som blir fjernet under inngrepet er tilpasset fasongen kroppen din har når du gjør dette inngrepet. Skulle du gå mye ned i vekt etter en mageplastikk vil huden på magen bli løsere igjen. Hvis du planlegger å slanke deg, bør dette gjøres før du kommer til undersøkelse og operasjon. Denne operasjonen anbefales ikke hvis du har en BMI over 28-30.

Brokk og mageplastikk

Brokk er en utposning av bukhinnen gjennom et hull i bukveggen. Ofte ser man pasienter som kommer til undersøkelse på grunn av at mageplastikk har mindre brokk, særlig i navlen. I mange tilfeller har ikke pasienten vært oppmerksom på at det foreligger brokk, da disse kan vise seg som en liten kul i underhuden og gir mindre plager. Dette kan korrigeres sammen med mageoperasjonen.

Graviditet / svangerskap

Et svangerskap er den vanligste grunnen til at man har fått løs hud på magen. Det er anbefalt å vente minst 6 måneder etter avsluttet svangerskap og amming og at vekten er kommet ned før du gjennomfører en bukplastikk. Rett etter et svangerskapet er huden og bukveggen noe løs, men det dette vil bedres på sikt. Vurderer du å få flere barn vil det være uhensiktsmessig å gjøre en bukplastikk, da vil et nytt svangerskap ødelegge resultatet etter mageoperasjonen.

Nikotin

Nikotin må ikke brukes i fire uker før operasjonen eller to uker etter. Dette fordi nikotin nedsetter blodsirkulasjonen til huden. Hvis blodsirkulasjonen blir nedsatt, vil det øke risikoen for infeksjoner, sårproblemer, stygge arr og redusert følsomhet i brystvorten.

Kombinerte inngrep

Det kan være aktuelt å kombinere bukplastikk med seteløft ved mye løs hud som strekker seg ut på hoftepartiet. Som nevnt er det vanlig å kombinere mageplastikk med fettsuging av øvre hofter. Enkelte velger også å kombinere en minibukplastikk med fettsuging av området over navlen. Det kan lønne seg dersom det er lite løs hud over navlen.

Forventet resultat

Resultatet varierer med utgangspunktet. Noen har mindre overskudd av hud som kun omfatter den nedre delen av magen. Andre som gjerne har hatt et stort vekttap har et stort overskudd av hud over hele magen som kan strekke seg ut på hoftene og på ryggen. Resultatene vil naturligvis bli forskjellige. Til tross for at det kan virke som en selvfølge er det viktig å fremheve at når pasienten sitter så vil huden på magen være løs og folde seg, men i mindre grad etter inngrepet.

I utgangspunktet vil alt hudoverskudd i mageregionen fjernes og gjenværende hud blir strammet opp. Strekkmerker som er utenfor hudområdet som fjernes vil ikke bli borte. Like etter inngrepet vil du kjenne deg unormalt stram. Det kan gjøre at det blir ubehagelig og vanskelig å gå oppreist, men etter en ukes tid vil huden ha blitt tøyet, og de fleste vil gå oppreist som normalt. Hvis magemusklene er sydd sammen, kan dette ta noe lengre tid, men det blir aldri et permanent problem. Enkelte ganger kan enden på sårene over hoftepartiet være frembukende. Dette bedrer seg på sikt, men kan vare i 6 måneder. Det kan være aktuelt med mindre korreksjoner i lokalbedøvelse dersom disse ikke skulle rette seg spontant.

Operasjonen

Denne operasjonen gjøres i kombinasjon av lokalbedøvelse og dyp søvn eller i full narkose. Det blir lagt inn en liten plastnål som plasseres i en blodåre på håndbaken eller i albuefolden. Du vil få sovemedisiner via nålen før operasjonen begynner. Videre vaskes operasjonsområdet med desinfiserende væske som deretter dekkes med sterile duker. Ofte starter denne operasjonen med fettsuging. Det legges et snitt i huden svarende til nedre del av huden på magen rett over behåringen på venusberget og ut på begge hoftene.

Dersom du har gjort keisersnitt med tverrsnitt nederst på magen, må det nye snittet legges under dette keisersnitt-arret. Ved nedre bukplastikk vil hud og underhud løsnes fra bukveggen.

Ved stor mageplastikk blir det alltid lagt inn dren i forbindelse med operasjonen. Hensikten med dren er at det skal suge opp sårvæske og blodrester fra området som er operert. Huden lukkes med sting som går bort av seg selv.

Etter operasjonen

Sårene dekkes med kirurgisk tape etter operasjonen. Utenpå tapen legges det en absorberende bandasje som fjernes igjen etter 1-3 dager. Hvis du ikke har dren, kan du dusje fra 3. dag, men den kirurgiske tapen må sitte på. Etterpå tar du på seg et kompresjonsplagg som skal brukes hele døgnet i 2 uker og videre på dagtid i 4-6 uker etter operasjonen.

Det er anbefalt å holde seg i ro innendørs de første dagene etter operasjonen. Det er lurt å bevege armer og ben for å forebygge en eventuell blodpropp. Når drenet er fjernet, kan du gradvis bevege deg mer, men det er viktig å prøve å ta det med ro de første 1-2 ukene etter dette inngrepet. Unngå tunge løft som kan øke smertene i området som er operert. Er du mor med små barn kan det være smart å se etter mulighet for avlastning de første 2 ukene etter inngrepet. Har du fått korrigert muskelgliding, er det viktig at du unngår tunge løft og trening av bukmuskulaturen de første 3 månedene etter inngrepet.

Det opererte området vil være hovent, stramt og ofte misfarget etter operasjonen og dette kan vare i 2-3 uker. Hevelsen i det fettsugde området går gradvis tilbake, men det kan ta opp mot 3-4 måneder før området er normalt igjen. Du skal ikke prøve å rette deg helt ut første uken, men gå heller lett fremoverbøyd sånn at du kan sørge for at blodsirkulasjonen er optimal i huden. Det kan være lurt å bøye knær fremfor å bøye rygg for å unngå ryggsmerter. Det er også smart å legge en pute under knærne og en ekstra pute under nakken om natten, ved å gjøre dette avlaster man såret.

Sykemelding

Du har krav på sykemelding dersom du har gjennomført mageplastikk på bakgrunn av medisinske forhold. Sykemeldingstiden har sammenheng med hvilket arbeid du har og om det er gjort nedre eller stor mageplastikk. Man har ikke krav på en sykemelding ved kosmetise operasjoner.

Blødning

Det er vanlig at det blør noe fra sårkantene etter operasjonen. Det er derfor man legger dren. Kommer det mye blod, er man avhengige av drenene til dette gir seg. Noen vil også blød langs drenene, men dette er ufarlig. Hvis det er gjort fettsuging i forbindelse med mageplastikk, vil det gjerne komme litt mer sårvæske i bandasjen det første døgnet. Det er hensiktsmessig å fjerne bandasjene dersom disse er gjennomtrukket av fuktighet dagen etter operasjonen, men den innerste tapen kan sitte på.

Serom

Serom kategoriseres som en unormal væskeansamling i operasjonsområdet som kan forekomme 1-2 uker etter operasjonen. Symptomer på dette kan være en økende hevelse nederst på magen. Noen pasienter kjenner at det skvulper i operasjonsområdet. Dette fanges som regel opp i forbindelse med rutinekontroller. Skulle dette likevel oppstå kan det være aktuelt å tømme væskeansamlingene ved hjelp en tynn nål og sprøyte. Disse må tappes like etter operasjonen da det kan danne seg en tynn hinne rundt disse som kan skrumpe og gi unormale foldinger og fasthet i huden.

Infeksjoner

Det er uvanlig å oppleve infeksjoner etter bukplastikk. Skulle de forekomme vil de inntreffe etter 7-14 dager etter operasjonen. Økende hevelse og smerter, rødhet i huden, feber, frysninger, sykdomsfølese og økende væsking fra sårkantene kan være symptomer på infeksjon. Alle forbehandles med antibiotika for å redusere risikoen for infeksjoner. Antibiotika vil ofte være en tilstrekkelig behandling dersom en infeksjon skulle oppstå. Noen kan få overfladiske sårinfeksjoner rundt navlen og i arret som er nederst på magen. Da kreves det kun lokal behandling og sårstell, men det kan være lurt at kirurgen får sett på det og bedømt om det trengs antibiotika eller annen behandling.

Følsomhet

Følsomheten nederst på magen kan bli noe nedsatt etter denne operasjonen, dette er normalt. I de aller fleste tilfeller vil dette bedres i løpet av av 12 måneder etter inngrepet, men det er likevel uvanlig at man får tilbake normal følsomhet.

Nedsatt blodsirkulasjon

Noen kan få nedsatt blodsirkulasjon nederst mot arret. Da blir huden mørk og kan falle av, men det er sjeldent denne komplikasjonen oppstår. Den kan likevel sees hyppigere hos de som røyker, og det er derfor det er helt nødvendig å slutte å røyke 4 uker før en bukplastikk.

Arr

Det kan i noen tilfeller oppstå unormal arrdannelse i operasjonssåret. Arret modnes over tid. Arret vil være tykt, stivt, rødt og kløende unormalt lenge etter operasjonen.


Brazilian buttlift

Brazilian buttlift eller rumpeforstørrelse med eget fett er en plastikkirurgisk operasjon som har kommet de siste årene.

Rumpeforstørrelse med eget fett gjøres ved at rumpen forstørres samtidig som vi fjerner uønskede fettansamlinger andre steder. Dette er en kroppsformende operasjon.

Kirurgen fettsuger først de områdene der fettvevet skal fjernes, fettet renses så og settes inn igjen i baken med fettransplantasjonsteknikk. Hofter, rygg, lår og mage er de vanligste områdene som fettsuges ved denne operasjonen. Når kirurgen fettsuger hofter og rygg, vil pasienten få en smalere midje samtidig som rumpen forstørres, og det blir en mer timeglassformet figur.

Når fettes settes tilbake i baken, kan den formes og fylles i de områdene hvor du ønsker mer volum. Hvilke deler av bakenden som ønskes forstørret, vil kirurgen diskutere med pasienten om på forhånd.

Pasienten vil være i full narkose under denne operasjonen som vil vare i ca. 2-3 timer. Operasjonen gir overraskende lite smerter, og pasientene opplever mest ømhet i de områdene som er fettsugd. Det vil bli noen lite synlige arr på 3 mm etter fettsugingen.

Har du hatt vært i gjennom en stor vektnedgang som gjør at du har fått et hudoverskudd på rumpen, kan du egne deg bedre for et seteløft enn en rumpeforstørrelse.

Hvem egner seg for rumpeforstørring?

Du bør ha en normal vekt og samtidig ha nok fettvev som kan flyttes. Er du for tynn vil det være vanskelig å få nok fettvev. Dersom du er overvektig, vil det være vanskelig å få et godt resultat samtidig som det er en økt risiko for komplikasjoner.

Pasientenene bør holde en stabil vekt for et varig resultat etter et brasiliansk rumpeløft. Skulle du gå ned i vekt etter operasjonen vil rumpen bli mindre, går du derimot opp i vekt, vil rumpa bli større.

I etterkant av operasjonen

Det er viktig at det opererte området får ro etter operasjonen, på den måten får fettet gro og du oppnår et godt resultat. Med andre ord bør pasienten ikke ligge på ryggen eller sitte på baken de første 2 ukene etter inngrepet. Du kan likevel sitte på kanten av en stol eller bruke en pute oppå stolen, slik at belastningen kommer på baksiden av lårene. Du kan røre deg som normalt i forhold til å gå og være i normal aktivitet etter et par dager, men trening bør du likevel unngå de første 4-5 ukene. Du kan oppleve blåmerker de første 2 ukene på baken og der du er blitt fettsugd. Det er viktig at du bruker kompresjonsplagg i minimum 3 uker på de områdene som er fettsugd for å få et godt resultat. Etter 3 måneder vil du se det endelige resultatet.

Rumpeforstørrelse med silikonimplantat

Rumpeforstørring kan utføres med silikonimplantat. Det har vært en del problemer med slike implantater, og fettransplantasjon har i stor grad overtatt. Problemer som har oppstått kan være infeksjon, innkapsling og forflytning av implantatet.

Komplikasjoner som kan oppstå

Komplikasjoner er sjeldent etter fettranplantasjon, men det har vært rapporter om fett som er kommet inn i store vener i rumpemuskulaturen. Teknikken er derfor endret slik at fettet i dag settes rett under huden der hvor det ikke er store blodkar. Etter en fettsuging kan det likevel forekomme ujevnheter i huden, asymmetri, og en forbigående nedsatt følelse i huden.